Материал на сайте PRexplore https://prexplore.ru/experts/osnovatel-agentstva-bernay-oleg-voronin-vo-vzryvnom-pr-rabotaet-taktika-beri-bolshe-kidaj-dalshe/